پشتیبانی مشتریان

شرایط گارانتی

خدمات شامل گارانتی:
-موتور و کلیه بردهای الکترونیکی
-هرگونه نقص فنی با تولیدی
شرایط:
-همراه داشتن اصل کارت گارانتی
-همراه داشتن فاکتور خرید مهر شده

هزینه ایاب و ذهاب تا مرکز خدمات برعهده مشتری می باشد.

خدمات پس از فروش

کلیه دستگاه ها دارای خدمات پس از فروش ۵ ساله می باشند. و طی مدت مذکور کلیه لوازم و قطعات یدکی و مصرفی توسط شرکت تهیه و هزینه آن بر عهده مشتری می باشد. 

فرم درخواست گارانتی و خدمات